Essay

"Albers and Miró in Majorca," Ardor de la Mirada: The Thrill of Seeing, 2014

Published by Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Spain

Read it